گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

قاین فروردین ۹۷

پنج شنبه بعدازظهر رفتیم قاین ما با خاله فاطمه رفتیم مامانی با خاله ها و مادربزرگ امدن بابا مرتضی شب با عزیز اومدن شب رفتیم بوذرجمهر. خیلی خوش گذشت زهرا گریه میکرد چون خونه مهدی شلوغ بود برا همین رفتیم مهمانسرا اخر شب و اونجا خوابیدیم صبح رفتیم خونشون و بعد صرف صبحانه رفتیم روستای کره بینهایت زیبا بود خیلی به همه خوش گذشت . جالب اینجا بود بزور بردمشون اما وقت برگشت هنوز دوست داشتن بمونن زهرا جونم همینطوری خوابیده عزیزم سیزده بدر دو سال پیش ...
19 فروردين 1397